ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT

Katsuyuki Karnio, Hideki Nomura sudirman@daihatsu.astra.co.id, hotline@daihatsu.astra.co.id
(62-21) 6510300, 6510400, 6510500 www.daihatsu.co.id
(62-21) 6510916, 6510606, 6511281
Jl. Gaya Motor Raya III No. 5, Snter II, Jakarta Utara