HALIM SAMUDRA INTERUTAMA, PT

Wisnu Prasetyo. hasiu@centrin.net.id, hasiu@halim-sakti.com
+62-21- 5903992 http://halim-sakti.com
+62-21- 5900268
Jl. Industri Raya IV Blok AE/10, Cikupa