KERTA RAJASA RATA, PT

Nyoto Santoso, Tjahyo Santoso, Rudy Santoso, Yudi Santoso, Roy Kurniawanto. kerta88@kertarajasa.co.id, mkt168@kertarajasa.co.id, sales@kertarajasa.co.id
(62-31) 8669595, 8669966 (Hunting), 8666424 www.kertarajasa.co.id
(62-21) 8669989, 8675315
Jl. Raya Tropodo No. 1, tambak Sawah - Waru