KHALIM, CV

Koniah Khalim, H. Khalim B.. cv.khalim@gmail.com, khalimcv@yahoo.com
(62-231) 321153-56
(62-812) 2130111 (62-231) 321540
Jl. Raya Tegalwangi No. 489 Km. 9, Kel. Tegalsari - Kec. Plered