HOTELS SUPPLIES

BASEM MAGHRABI eng.bassem-m@hotmail.com
(+966)502500886
P.O.BOX 30663 JEDDAH KSA