SAMI ALKATHIRI TRADING EST.

SAMI F. ALKATHIRI riyadh@s-alkathiri.net
(+966)12-6094533
555479491
P.O.BOX 21552 RIYADH 11485 KSA.