ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL INDONESIA, PT

Linda Widia, Kazuo Kawashima, Tomohiko Hara. asahidi@asahi-indonesia.com
(62-21) 8936217, 8936218, 8936219, 893746 www.asahi-indonesia.com
(62-21) 8936342
Cikarang Industrial Estate - Jl. Jababeka Blok F No. 35, Harja Mekar