PERUSAHAAN HENDAWIAH

ABDUL BASET ALNAJJAR h_star85@hotmail.com
(+966)12-6474433
559893899 (+966)12-6474488
P.O.BOX 20123 JEDDAH 21455 KSA